La Setmana Santa
La Setmana SantaProfessó del silenci. Foto Niepce/Arxiu IMAC
La Setmana Santa
La Setmana Santa
La Setmana Santa
La Setmana Santa

La Setmana Santa

La Setmana Santa és un cicle festiu que commemora la passió i mort de Jesucrist i culmina en el Diumenge i Dilluns de Pasqua. La seva ubicació al calendari canvia cada any i oscil·la entre els mesos de març i abril, ja que la data de la Pasqua es fixa a partir de la primera lluna plena de primavera.

La Setmana Santa a Reus, avui, és la suma d’elements ben diversos que expliquen la seva riquesa. Professons, actes litúrgics i costums exterioritzen la religiositat que durant segles va caracteritzar majoritàriament els reusencs i que una part continua vivint en l’actualitat. Però, a més, la Setmana Santa ha generat un patrimoni material format, sobretot, per passos de professó i un patrimoni immaterial que aplega costums i actes. Tot plegat no seria possible sense el teixit associatiu en què les persones s’apleguen per tal de definir i organitzar els actes. El darrer component que s’hi afegeix és el valor identitari d'alguns dels seus actes o elements, i que s’ha fet encara més evident els darrers anys.

Dit d’una altra manera, si preguntéssiu els motius de les persones que se senten partícips de la Setmana Santa reusenca, veuríeu que són força diversos. Uns us parlarien de religió i creences: les Tres Gràcies, la professó del Silenci, una imatge... Altres, del costum d’anar a beneir la palma o d’anar a la professó amb un pom de flors en memòria d’algun avantpassat. Uns tercers, de la voluntat de participar activament en una confraria per tal de contribuir al seu funcionament. Uns quarts, d’aquell acte al qual assisteixen perquè el consideren un component més de la seva vida com a reusencs.

 

Primavera

Setmana Santa
Sant Jordi
Sant Isidre
Corpus
 
 

Monogràfics

Pirotècnia i castells de focs a les festes reusenques
Crònica de la Marina Reial (de S.M. Carnestoltes)
La festa major reusenca, dels inicis fins al segle XIX
Els vestits de la Vitxeta
 
 

Informació

La botiga de la Festa
Agenda
Calendari festiu a les escoles
 
 

Cercador

Setmana Santa 2014


>> Consulta la programació